Billeder af ombygning side 15. april - 29. oktober 2005
The joint is cleared for old mortar Fugen er udskrabet for gammel mørtel
The wall above the window is displaced Stikken over vinduet er forskubbet
The wall put in place by doncrafts
Med doncrafte er stikken løftet op på plads og der er klar til fugning
The house viewed from south Status 26. april 2005 - huset set fra syd
Preparing for a new window Forberedelse for et nyt windue
1. maj 2005
The displacing
Stikken er forskudt 6-7 mm
A >>scaffold<< at the house stairway
Paller kan bruges som stillads på trappe
Some bricks are removed! - A real scaffold is set up
Nogle sten er fjernet - et rigtigt stillads er opstillet

Når muren ser ud som herunder, kan det næsten tage pippet fra en, jeg tog denne sten helt ud, og gangene fra  murbierne gik helt ind til hulmuren! Det var dog kun ved de allerøverste sten, at det var så slemt.

Alle steder hvor jeg så angreb af murbier, er fugen skrabet ud med et langt 10 mm murbor - måske lidt hårdt for boremaskinen!
insects have attached the mortar

Så kom det spændende (9/6-2005), hvordan ser muren ud efter afsyring (et lille stykke er ikke renset endnu)- bedøm selv.

Cleaned with accid

Jeg er godt tilfreds!


New light at the entrance 12. juni 2005
Så er det sidste afsyret og lamper sat op ved trappen

14. juni 2005
 
Så blev postkasen skiftet
og også husnummeret er nu i kobber.
New postbox

3. Juli Et nyt vindue males før det sættes på plads
Painting of a new window
4. juli 2005  Så er vinduet og sat på plads
The window is in place


Half done
Øverst er muren afvasket, i midten er fugen strøget og trykket, og nederst kun fræset
insert the morter
Ny mørtel kommes i fugerne
Pressing the morter
brushing additinal morter away
Overskydene mørtel børstes væk
Cleaning the bricks for morter
Mørtel vaskes af murstene
Tool Angle Grinder with Sole Palate for Morter rake, brush & Morter Ball-tool
Vinkelsliber med fugefæsersæt, børste og mørtelkugle

Den lille norvendte væg er færdig - dog mangler afsyring - nu skal jeg i gang med væggen mod Ýst
North part finished except accid - ready for East