Side 4
The last part of the the east wallDoor to the south
A door is received - weight 170 Kg!Øverst tv 
Opmuring af væg mod øst 

Øverst th 
Døråbning mod syd 
Tv 
Hæve/skydedør er lige modtaget, den vejer 170 Kg 
Th 
Tagspær er leveret (2/11) 
Nederst tv 
Der er gjort klar til opsætning af de første spær 

Nederst th 
Tagspær rejses på plads pr håndkraft 
 
The rafter are delivered
Holes made for fitting the raftersRaising the roof - handwork